اخبار اُورچین

 شرکت اورچین قصد دارد که در یک اقدام خودجوش اقدام به بهسازی معابر و اماکن سطح محله نماید. منتظر گزارش این فعالیت باشید.
با عقد این قرارداد گستره فعالیت اورچین به خاورمیانه رسید،بر اساس این پیمان،اورچین می تواند خدمات فنی مهندسی و خدمات فنی مهندسی و طراحی خود را به کشور های امارات ،استرالیا،سوئد و کانادا صادر کند.
به موجب این همکاری اورچین طرح بازسازی و احیای دو مسافر خانه 100 ساله در ناصرخسرو را شروع کرده و طراحی های اولیه و مقاوم سازی بنا آغاز کرده است.
نتیجه تفکر مهندسی این است که مدام اقتصاد را برای سال‌های آینده تصویر‌سازی می‌کند. داشتن چشم‌انداز برای اقتصاد خوب است، اما تعیین کردن سال مبنا و هدف برای اقتصاد و در قید قرار دادن آن اقتصاد برای رسیدن به مقادیر کمی، خود به خود عامل کنترلی است. زیاد نگاه کردن به آینده مشکل‌ساز است.